STOWARZYSZENIE TWÓRCZOŚCI REGIONALNEJ BOBOWA

MISTRZYNI TRADYCYJNEJ BOBOWSKIEJ KORONKI KLOCKOWEJ EWA SZPILA

Celem projektu było przede wszystkim ożywienie i popularyzacja zanikającej już dziedziny rękodzieła ludowego, jaką jest bobowska koronka klockowa poprzez indywidualne nauczanie.

Projekt był wynikiem wieloletniej obserwacji i rozmów z osobami zajmującymi się rękodziełem ludowym na terenie Bobowej. Wynika z zasygnalizowania ze strony koronczarek seniorek problemu braku następczyń. Stan zdrowia wielu z nich się pogarsza i niestety odchodzą już na zawsze, przez co radykalnie zmniejsza się grono aktywnych koronczarek wykonujących bobowską koronkę klockową. To unikatowe rękodzieło jest zagrożone zanikiem i zalewem naleciałości z innych krajów. Młode koronczarki techniką koronki klockowej wykonują biżuterię i ozdoby świąteczne ponieważ wykonuje się je znacznie szybciej. Tradycyjna bobowska koronka wymaga wielu godzin żmudnej pracy i poznania dogłębnie warsztatu.

Koronczarka przez okres 11 miesięcy kształciła 2 swoje następczynie, mieszkanki gminy Bobowa. Prowadzenie nauki szkolenia) przez koronczarkę Ewę Szpilę polegające na bezpośrednim przekazie wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją tej profesji będącej niematerialnym dziedzictwem kulturowym, charakteryzować się będzie systematycznością i cyklicznością.

Koronczarki zdobyły wiedzę teoretyczną i praktyczną od przygotowania tradycyjnego warsztatu, do wykonywania splotów składających się na koronkę tradycyjną. Na czas trwania zajęć koronczarki otrzymały kompletny warsztat koronkarski składający się z wałka, klocków, szpilek, kilku wzorów, szydełka oraz nici.
Poprzez udział w projekcie 2 koronczarki metodycznie zostały przeprowadzone przez cały proces tworzenia koronek, rozwinęły swoje umiejętności manualne i artystyczne, wzbogaciły swoją wiedzę o zasobach kulturowych Bobowej, dowiedziały się czym charakteryzuje się bobowska koronka klockowa, zobaczyły czym się wyróżnia na tle koronek wykonywanych w innych krajach europejskich.

Często w procesie kształcenia brakuje czasu na indywidualne traktowanie uczestników i nauczenie ich fachowej wiedzy o zasadach obowiązujących w bobowskiej koronce klockowej. Każda z uczestniczek projektu miała indywidualne wsparcie Mistrzyni oraz przestrzeń do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Jest to pomysł na budowanie więzi społecznych, międzypokoleniowych.

Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie optymalnych warunków do kultywowania i przekazywania dziedzictwa przyszłym pokoleniom.

Poniżej kolaż z materiałów filmowych nakręconych podczas trwania kursu...